გყავთ თუ არა სპონსორები?
რა თქმა უნდა, დიდია პროექტის მიმართ ინტერესი, გამომდინარე მისი აქტუალობიდან და მნიშვნელობიდან, ჩვენი პროექტის მიმდინარეობისას მრავლმა კომპანიამ გამოიჩინა ინიციატივა თანადგომაზე და სპონსორობაზე, მათ შორის ისეთი ცნობილი კომპანიებია, როგორიცაა კორსორციუმი ,,ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“, სარეკლამო კომპანია ,,ველაჯიო“, საქველომოქმედო ფონდი ,,ჰელიოსი 1995“, საერთაშორისო სატრანსპორტო კომპანია ,,დერმიკოლი“, გამომცემლობა ,,უნივერსალი“ და სხვები, რომელთა დახმარება ძალიან მნიშვნელოვანია, ხოლო 2013 წლის მაისში შედგა შეთანხმება სააქციო საზოგადოება ,,სარაჯიშვილთან“, რომელმაც პრეტენზია გენერალურ სპონსორობაზე განაცხადა. დეტალური ინფორმაცია სპონსორების, მხარდამჭერებისა და მეგობართა კლუბის წევრებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიიღოთ ჩვენი ვებ-საიტის გვერდებზე: ,,სპონსორობა“, ,,მხარდამჭერები“, ,,მეგობართა კლუბი“ და ,,მთავარი გვერდი“.

წიგნის თარგმნისას კი მისი სრული ტირაჟი მსოფლიო თანამეგობრობის საკუთრება გახდება.

XXI საუკუნის ყველაზე მასშტაბური ქართული საგამომცემლო პროექტი
აფხაზეთი - ჩვენი სამშობლო