ჩემი ნათესავი ცნობილი საზოგადო მოღვაწეა აფხაზეთიდან, არის თუ არა ის თქვენს წიგნში მოხსენიებული და როგორ ვიპოვო ცნობები  მის შესახებ? 

პროექტის ფარგლებში, ჩვენს მიერ მოძიებულ იქნა ბიოგრაფიული და სხვა სახის ინფორმაციები თითქმის ყველა დარგის ღვაწლმოსილ ადამიანთა შესახებ და განთავსდა წიგნის შესაბამის რუბრიკაში. თუ თქვენ გაქვთ სურვილი, თქვენთვის საინტერესო პიროვნების შესახებ ინფორმაცია გადაამოწმოთ, თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ვებ-საიტის ,,კონტაქტი“-ს გვერდზე არსებული ჩვენი საკონტაქტო ინფორმაციების საშუალებებით. შესაბამისად, პასუხს მიიღებთ მოკლე დროში. 

 

XXI საუკუნის ყველაზე მასშტაბური ქართული საგამომცემლო პროექტი
აფხაზეთი - ჩვენი სამშობლო