რითი განსხვავდება ეს წიგნი სხვა, იგივე თემატიკის წიგნებისგან?


ჩვენს წიგნში თავმოყრილია მასალები აფხაზეთის შესახებ. პროექტი საშუალებას აძლევს მკითხველს ერთიანად, ერთ გამოცემაში შეიტყოს აფხაზეთის შესახებ ამომწურავი ინფორმაციები თითქმის ნებისმიერი თემატიკიდან. გარდა ამისა, აღსანიშნავია წიგნის ალბომური სტილი, გაფორმება და შეფუთვა. მსგავსი პროექტი საქართველოში პირველად ხორციელდება.

 

XXI საუკუნის ყველაზე მასშტაბური ქართული საგამომცემლო პროექტი
აფხაზეთი - ჩვენი სამშობლო