არის თუ არა წიგნში ცნობილი აფხაზი მოღვაწეების შესახებ რაიმე სახის ინფორმაცია?


რა თქმა უნდა, ჩვენი პროექტი აფხაზეთის შესახებ თითქმის ამომწურავ ინფორმაციას იძლევა, მათ შორის საზოგადო მოღვაწეთა და მეცნიერთა შესახებაც. წიგნში ასახულია ინფორმაციები  არა მარტო ქართველ და აფხაზ, არამედ სხვა ეროვნების მოღვაწეთა შესახებაც, რომლებიც წარმოშობით აფხაზეთიდან არიან.

 

XXI საუკუნის ყველაზე მასშტაბური ქართული საგამომცემლო პროექტი
აფხაზეთი - ჩვენი სამშობლო