წიგნი გამოცემისთანავე უსასყიდლოდ გადაეცემა თბილისის , ბათუმის, ქუთაისის, თელავისა და ზუგდიდის ცენტრალურ ბიბლიოთეკებს, აგრეთვე დაგეგმილია საუნივერსიტეტო მხარდაჭერა რაც მოიცავს საქართველოს ოცი უმაღლესი სასწავლებლისთვის წიგნის გადაცემას. წიგნი გადაეცემა საქართველოში აკრედიტებულ უკლებლივ ყველა დიპლომატიურ მისიას. პირველ ეტაპზე წიგნი ქართული რედაქციის მსოფლიო წამყვან ორმოცდაათ ბიბლიოთეკასა და ას უმაღლეს სასწავლებელს გაეგზავნება. ის აგრეთვე იქნება მთელს მსოფლიოში უკლებლივ ყველა ქართული დიპლომატიური წარმომადგენლობის ბიბლიოთეკლის ნაწილი.

წიგნის თარგმნისას კი მისი სრული ტირაჟი მსოფლიო თანამეგობრობის საკუთრება გახდება.

XXI საუკუნის ყველაზე მასშტაბური ქართული საგამომცემლო პროექტი
აფხაზეთი - ჩვენი სამშობლო